1e Zonde – Omdat dat ongehoorzaamheid is aan het Woord van God, daarom voelt de christen zich verzwakt, want de zonde snijdt de stroom van uw krachtbron af: de Stem van God.
2e De Twijfel – Soms zondigt de christen niet, maar vanwege de twijfel wordt hij zwak. In feite is de twijfel het sterkste wapen van de duivel op de beschuldiging na. Wanneer hij hem niet in de verleiding kan doen vallen, oftewel, zondigen, dan introduceert hij de twijfel… “Is het zo?”; “En als het niet gebeurt?”; “Is jouw geloof wel toereikend?”…
3e Ongedefinieerd – De persoon die ongedefinieerd is, is zwak! Hij zondigt niet en twijfelt ook niet, maar omdat hij niet weet wat hij wil, geen duidelijke doelen heeft, wordt hij zwak! Niet eens de duivel is ongedefinieerd, integendeel, hij weet heel goed wat hij wil! De Here Jezus zelf zei dat onze ja, ja moet zijn en onze nee, nee moet zijn, want alles wat daar bovenuit gaat, komt van het kwaad(=ongedefinieerd zijn). Als u niet in de zonde bent noch twijfelt, maar zich geestelijk zwak voelt, analyseer dan of u uw doelen goed hebt gedefinieerd.
NB: In deze groep bestaat er geen hiërarchische positie, dat wil zeggen, bisschop, pastor, evangelist, helper… wij allen maken deel uit van de groep van christenen, degenen die geloven, volgelingen van Christus.
Het antigif voor:
De zonde – Belijd hem, neem verantwoordelijkheid, zelfs al weet God wat uw zondes zijn, is dit proces meer voor u, het heeft met zelferkenning te maken. Wanneer u dit doet, vernedert u uzelf en bent u beschaamd voor God, omdat Hij u alleen op deze manier kan vergeven en rechtvaardigen door het Bloed van de Here Jezus. Herhaling, wanneer het met de zonde te maken heeft, belijd hem, verlaat hem, sta op en ga door op uw reis.
De twijfel – Als u de twijfel wilt bestrijden, doe dat dan met het Woord van God. Als er een negatieve gedachte opkomt, bestraf hem, onmiddellijk met een positieve gedachte! Als een irrationele angst bij u opkomt, denk dan aan het Woord van God, dat u belooft om altijd het verschil te maken! Concentreer uw aandacht niet op het probleem, maar op de wortel, dat ongetwijfeld de twijfel is! En gebruik niet alleen uw geloof, maar ook uw intelligentie om hem te bestrijden, omdat als u dat niet doet, zal uw vernietiging een feit zijn, zelfs al bent u in de kerk!
Ongedefinieerd zijn – Wees niet lauw noch koud, wees heet! Dat is wat de Bijbel ons leert, dat we ons niet dienen aan te passen aan de situaties noch deze te accepteren! We dienen alert te zijn en te doen wat het Woord van God ons adviseert, er dag en nacht in te mediteren en, tegelijkertijd, over ons leven nadenke, vergelijken, observeren en handelen tegen elke gedachte, handeling of emotie die niet overeenkomt met het Woord van God. We dienen altijd de controle te behouden van ons eigen leven en nooit toe te laten dat we afgeleid worden, omdat dit ons nooit tot het gewenste doel leidt!
Bisschop Júlio Freitas