Sterk. Heel sterk. Vooral voor degenen die het Werk van God doen.
Zoals het geschreven staat in Jesaja 61:1 is de boodschap van Jezus bedoeld voor degenen die verdrukt zijn.
Soms, zou Hij zijn toespraak onderbreken en mensen bemoedigen om hun geloof te gebruiken, voor de redding van hun lichaam – zoals bij het vragen, zoeken en kloppen. In anderen gevallen waren Zijn boodschappen gericht op de redding van de ziel, zoals bij – en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
Maar in Matteüs 7,13-23 benadrukt Hij ten minste zeven punten:
1 – de enge poort;
2 – pas op voor de valse profeten;
3 – elke goede boom brengt goede vruchten voort;
4 – elke boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen;
5 – niet iedere gelovige zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan;
6 – alleen degenen die de wil van God doen;
7 – degenen die Zijn Werk doen.
Het is interessant hoe Hij de VELEN benadrukt die het Werk van God doen en die op een dag tegen Hem zullen zeggen: “Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?”
Degenen die de wil van God doen zorgen voor hun eigen behoudenis, degenen die het werk van God doen zorgen voor de behoudenis van anderen. Echter, het is nutteloos om de hele wereld te winnen, maar uw relatie met God te verwaarlozen en uw ziel te verliezen.
Uiteraard denken, degenen die uit God geboren zijn, als Hem en willen ze zielen winnen. Echter, velen zijn zogenaamd het werk van God aan het doen, maar niet vanwege hun liefde voor de zielen. In plaats daarvan doen zij het denkende alleen aan hunzelf. Paulus noemt hen verkopers van het Woord van God. 2 korintiërs 2:17
Op die dag zult gij horen: “Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”
De ware dienaren geven hun leven en hun dromen op en leven om Gods te dromen ter vervullen. Ze doen niet alleen Zijn werk, maar bovenal, gehoorzamen zij Zijn wil.
Bisschop Edir Macedo