Wat is een gebed van geloof?
Het heeft niets te maken met in de lucht te schreeuwen. Noch met mooie woorden, lege herhalingen, welbespraaktheid en een bepaalde lichaamshouding. Vanwege zijn sublieme actie, heeft het gebed van geloof te maken met geestelijke puurheid en nederigheid. Het vereist een oprechte uitdrukking van hetgeen verborgen is in het binnenste van de ziel.
Totale transparantie. Het vereist geloof. Absolute zekerheid. De zekerheid dat u gehoord wordt; zekerheid van hetgeen u wilt.
“… wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Hebreeën 11:6) NBG ’51.
Als u in uw recht staat, dan is het niet moeilijk om de vervulling van Zijn beloftes te eisen van de Rechtvaardige Rechter. Dat komt omdat het geloof explodeert wanneer er alleen maar klachten worden gepresenteerd. De Here God weet hiervan. Al verenigen alle legers van de hel zich om het antwoord te blokkeren, zal het desondanks voor niets zijn. Zend één woord en mijn knecht zal herstellen – zei de Romeinse bevelhebber tegen Jezus. Één woord dat van de Troon van God komt, is sufficiënt. Stel u zich achtduizend beloftes voor! Een voorwaarde is dat men moet geloven. Men moet overtuigd zijn. Men moet gehoorzamen.
De trouwe heeft inderdaad plichten en verantwoordelijkheden betreffende het Woord van God. Maar hij heeft ook rechten en privilèges betreffende Zijn beloftes. Presenteer daarom uw klachten door middel van een oprecht gebed. Van de rechtvaardige door het geloof aan de Rechtvaardige Rechter: het gebed. Van de Rechtvaardige Rechter aan de gehoorzame trouwe: het antwoord.
Bisschop Edir Macedo