Geloof en religie gaan niet samen.
Ze gaan niet samen wat het bovennatuurlijke geloof betreft.
Zoals de hemelen hoger zijn dan de Aarde, zo geldt dat ook voor het bovennatuurlijke geloof met betrekking tot de religie.
Maar als we het over het natuurlijke geloof hebben, dan loopt dat geloof wel hand in hand met de religie.
Wanneer de atheïst het geloof negeert, dan negeert hij in feite, op een onbewuste manier, het bovennatuurlijke geloof.
In dit geval is het begrijpbaar.
Maar wanneer men het over het natuurlijke geloof heeft, dan beschikt iedereen daarover. Zelfs de meest sceptische persoon.
Het is onmogelijk om zonder het natuurlijke geloof te leven, we krijgen het sinds de wieg mee.
Wie werkt er zonder de zekerheid dat hij zijn salaris zal ontvangen?
Wie zaait er zonder de zekerheid dat hij zijn vruchten zal oogsten?
Wie studeert er zonder de zekerheid op een betere toekomst?
Deze zekerheid is het natuurlijke geloof, dat onlosmakelijk verbonden is met de menselijke aard.
De religies hebben gebruik gemaakt van het natuurlijke geloof om er goede winst uit te slaan.
Dit is de reden waarom er duizenden religies, miljoenen goden en miljarden religieuzen bestaan.
En wat erger is, niemand begrijpt elkaar.
Als zij van God waren, dan zouden de mensen zich niet afscheiden en geen vooroordeel creëren.
In tegenstelling tot het natuurlijk geloof, dat van de bakermat komt, is het bovennatuurlijk geloof dat van Boven komt.
Het is de gave Gods aan de nederigen van geest.
Het is oneindig maal hoger dan het natuurlijke geloof.
Het is de enige directe verbinding met God, zonder tussenpersonen.
De UKGR heeft, als een School van Geloof, dit soort geloof onderwezen.
Het geloof dat:
– De relatie tussen de schepping en de Schepper dichter bij elkaar brengt, zonder tussenpersonen;
– De wrede en schadelijke persoon voor de samenleving verandert tot een goede persoon;
– De fysieke en geestelijke wonden geneest van degenen die in hem geloven;
– En “Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte” (Jesaja 40:29) NBG ’51.
– Het brengt een kwalitatief leven voort dat verschilt van degenen die niet geloven.
Het bovennatuurlijke geloof bevrijdt de mens van de religieuze opleggingen, drogredenen en alle dingen die de capaciteit verstikken om te beredeneren en de juiste keuze te maken.
Het bevrijdt ook van de misleidingen van het hart en de vluchtige en ijdele gevoelens die een slaaf hebben gemaakt van het menselijke verstand.
Kortom, het bovennatuurlijk geloof brengt het beeld en gelijkenis van de Almachtige terug, omdat de Geest van de Schepping door het bovennatuurlijke geloof kan handelen.
“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient” (Maleachi 3:18) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo