Intelligent geloof ontstaat niet uit het niets.
Men gelooft in het onzichtbare, zodat het onmogelijke mogelijk wordt.
Maar, het is noodzakelijk om het geloof te associëren met de verbeelding.
Geloof is zekerheid. Het is echter onmogelijk om zekerheid te hebben van iets dat men niet kan voorstellen.
Dromen, visie hebben, profeteren (belijden) of iets verbeelden dat u wilt is het werk van de Heilige Geest in Zijn dienaren en maakt deel uit van het veroverende geloof.
“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien” (Joël 2:28) NBG ’51.
Het geloof van de Geest beeldt zich de toekomst gematerialiseerd voor in het heden. En blijft gefocust op dit doel totdat het behaald is.
Daarom is het geloof “de zekerheid der dingen, die men hoopt (dingen die men verbeeldt), en het bewijs der dingen, die men niet ziet (feiten die zichtbaar zijn in dromen)” (Hebreeën 11:1) NBG ’51.
Men kan het geloof niet scheiden van de verbeelding.
Iemand die overgevoelig is en moeilijk om te verdragen wilt zijn gehele gedrag veranderen. Hij wil niet meer grillig zijn.
Bij het kennis nemen van het feit dat het geloof in Jezus in staat is om alles nieuw te maken, inclusief om een nieuw persoon te worden, wordt het verlangen om te veranderen geboren.
Vanaf dan, beeldt men zich een nieuw persoon voor die gewillig, nederig, vrolijk en vol van vrede is.
Vervolgens, zoekt men, door middel van het geloof, en maakt men gebruik van diens middelen: het overpeinzen van Gods Woord, gebed, vasten en, boven alles, het verlaten van de zondes.
Deze actie van geloof veroorzaakt de reactie van de Heilige Geest om de zó gewenste nieuwe persoon in hem voort te brengen.
Vanaf aankomende maandag, 13 augustus, zullen wij het 5e Voorstel van de Vasten van Daniël houden.
Het zullen 21 dagen van vasten zijn van allerlei seculaire informatie of vermaak, zodat het lichaam, de ziel en de geest ondergedompeld kunnen worden in de Oceaan van de Heilige Geest.
Dit voorstel is alleen voor de dorstige, vastberadene en gedefinieerde mensen.
“Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven” (Johannes 4:14) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo