food-706x432Wat heeft het geloof te maken met onze voeding?
Geen enkel Woord uit de Schriften werd tevergeefs geschreven. Ondanks dat we ze niet allemaal begrijpen, bevatten ze een buitengewone betekenis en zijn ze van grote nut.
Dit werd lang geleden bewezen. De Here Jezus zei dat tekenen de Zijnen zouden volgen en dat de gelovigen in Zijn Naam: boze geesten zullen uitdrijven, in andere tongen zullen spreken, op slangen zullen trappen, als zij iets dodelijks zouden drinken, dat het hun niet zou raken en dat zij de handen op de zieken zouden leggen en dezen genezen zouden worden (zie Marcus 16:17-18).
Ik begrijp alles wat werd genoemd, maar er is één waarvan ik me heel moeilijk kan voorstellen dat dat zal gebeuren in mijn leven: het drinken van iets dodelijks. Uiteindelijk dacht ik dat dit enkel te maken had met abusievelijke of gedwongen inname van gif.
Maar, nu ik naar de huidige situatie van de wereld kijk, bemerk ik dat het niet daarom gaat.
Alle grote communicatiemiddelen hebben allemaal al het thema ‘voeding dat slecht is voor de gezondheid’ overgebracht, maar wat desondanks toch in de schappen van de supermarkt blijft liggen is genetisch gemanipuleerd voedsel.
Wie is er al wel niet naar de arts geweest of las in een academisch artikel over bepaald voedsel dat slecht is en dat de persoon ervoor dient te vluchten. Maar, een tijdje later tonen andere onderzoeken, tot onze verassing, dat het voedsel dat “afschuwelijk” was, weer de “favoriet” was… En zo staan we te midden van tegenstrijdigheden zoals: “Suiker of zoetjes?; “Ei eten of vermijden?”; “Is koffie goed of slecht voor je?” enz.
Maar ik geloof dat er in deze discussies niets meer intrigerend is dan het GM-voedsel (genetisch gemodificeerd voedsel). Dit wil zeggen dat de zaadjes genetisch gemodificeerd zijn, andere stoffen krijgen toegediend om aan bepaalde eisen te voldoen. Wij, u en ik waarschijnlijk ook, eten hier dagelijks van, zelfs zonder ons daar bewust van te zijn.
De wereld geeft veel argumenten om de genetische codes van voeding te veranderen. Onder anderen: een eind maken aan de hongersnood in arme plaatsen, verbeteren van de kwaliteit van de voeding en een eind maken aan de plagen die schade veroorzaken op de plantage.
Maar, er zijn wetenschappelijke protocollen die bevestigen dat deze manipulatie van zaadjes geen zekerheid biedt voor de mensheid, noch voor het milieu. Zij zeggen dat dit enkel de economische belangen behartigt dat geen ethiek kent.
En te midden van dit debat blijven wij zonder antwoord.
Ik denk dat de Here Jezus, wetende waar de maatschappij in zou veranderen, ons verzekerde met Zijn beloften van Zijn bescherming tegen deze dodelijke krachten. De meerderheid van de mensen loopt constant gevaar wanneer zij eten, vooral degenen die in grote steden wonen.
Hierom is het geloof van uitzonderlijke waarde! Het heeft de macht om ons te doen veroveren, en, boven alles, de veroveringen vast te kunnen stellen. Het doet ons vooruitgaan, maar het geeft ons ook de conditie om ons te beschermen. Bovendien is het geloof persoonlijk, het kan alleen de macht van het kwaad neutraliseren als het gebruikt wordt.
Zodoende is het moment nu ook aangebroken om ons geloof te gebruiken om ons letterlijk dagelijks te voeden.
Dus, als u weet dat bepaalde voeding slecht is voor uw gezondheid, neem er dan afstand van. En gebruik uw geloof voor hetgeen u niet kent. En een laatste advies: Als u een stukje land heeft in de achtertuin, profiteer daar dan van en verbouw het met liefde, zonder pesticide!
Daarom denk ik dat degenen die zijn opgegroeid op het platteland, bevoorrecht zijn, want behalve dat zij hard hebben leren werken, waardevolle lessen van eenvoud hebben geleerd en dit wonderbaarlijke contact met de natuur, het werk van onze God, hebben gehad, weten zij ook wat het is om een werkelijk gezonde maaltijd te hebben.
Met dank aan: Nubia Siqueira