“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus” (Romeinen 5:1) NBG ’51
Wij worden door het geloof, en alléén door het geloof, gerechtvaardigd. Wat wil dit zeggen? Zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden, dienen wij het geloof in de Here Jezus te gebruiken.
Met andere woorden, niemand wordt gerechtvaardigd, omdat zijn intenties goed zijn, hij goede manieren heeft enz. In feite is er niemand die altijd deed wat goed was. “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23) NBG ’51.
Het is noodzakelijk om in Jezus te geloven om gered te worden. Maar hoe te geloven? Door Hem als persoonlijke Redder te hebben. Door te erkennen dat wij zonder Hem verloren zijn. Te tonen, door middel van acties, dat wij Hem nodig hebben.
Wij doen dit wanneer wij de beslissing nemen om te doen wat Hij zegt: onze fouten te erkennen en ze achter te laten, vergeven, dopen in het water, Hem op de eerste plaats te zetten in al onze beslissingen enz.
Zolang ik de beslissing niet neem om me te corrigeren en met mijn zondes te stoppen, dan heb ik in feite niet echt geloofd. Geloven is actie nemen! En alleen degenen die geloven worden gered (zie Marcus 16:16).
Daarom hebben veel “christenen” geen vrede met God. De vrede met God komt alleen door het geloof in Jezus. Door de totale overgave. Door de beslissing van alles of niets! Of het is de volle 100% of niet!
Zolang dat niet het geval is, kunnen we een paar wonderen ontvangen, maar we zullen geen vrede met God hebben, noch met onszelf.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl