“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm.” Handelingen 2:17-19 (NBG 1951)
Velen denken dat een profetie een visie is van de toekomst, dat gegeven wordt door een fysiek visioen. Echter, wanneer wij het hebben over visies en profeteren, dan hebben wij het in werkelijkheid over het verkondigen van het Woord van God, door iemand die door Hem gebruikt wordt. Op het moment dat een man van God tegen u zegt: “handel op deze wijze en uw leven zal veranderen”, dan profeteert hij.
Voordat de meeste van ons tot God kwamen, hadden wij geen grote visie, omdat we alleen maar konden kijken naar de problemen, vernietigingen, nederlagen en teleurstellingen van ons leven. Maar God opent onze ogen door Zijn Geest, zodat wij groot beginnen te denken en een visie kunnen hebben voor de toekomst. Normaal gesproken hebben vooral de jongeren dromen voor de toekomst, maar wie de Heilige Geest ontvangt, ongeacht de jeugdige of oudere leeftijd, krijgt dromen van geloof en hij volhardt om deze te verwezenlijken.
Het is duidelijk dat God wonderen en tekenen wilt doen in de hemel, maar ook op aarde. De elementen bloed, vuur en rookwalm die in dit Bijbelvers staan, worden ook elders in de Bijbel genoemd, om de wonderbaarlijke gebeurtenissen die toen plaatsvonden te beschrijven. Toen het volk van God slaaf was in Egypte en God hun wilde bevrijden, beval Hij hen om een lam te doden en het bloed op de deurposten te strijken, als een teken van God. Op die manier kon de engel des doods het huis niet binnen van degenen die hun deurposten hadden bestreken met het bloed van het lam. Toen Elia bad daalde het vuur neer uit de hemel als een teken van God. En toen Mozes zich op berg Sinai bevond, stond de berg geheel in rook, omdat de Here daarop nederdaalde in vuur.
God wilt Zich in onze dagen ook manifesteren in ons midden. Hij is nog niet klaar met Zijn werk, integendeel! Hij is zo sterk als Hij was toen Hij alles schiep en is bereid om Zich te manifesteren met wonderen en tekenen.
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen…” Marcus 16:17 (NBG 1951)
Bent u een gelovige? Dan moeten de tekenen u volgen.
Zondag van de tekenen
Zondag 11 september om 10.00 uur
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl