coroa“Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade” (Johannes 1:16).
Op een scherpe wijze bevestigt apostel Paulus dat allen die gedoopt zijn met de Heilige Geest de Volheid van de Here Jezus hebben ontvangen, naast het feit dat zij ook genade boven genade hebben gekregen.
Oftewel: vóórdat de HEER het gehele leven van ons eist, heeft Hij, ten eerste, Zijn gehele leven op Golgotha gegeven.
En alsof dat niet genoeg was, keert Hij, nadat Hij Zijn missie volbracht, terug naar deze vieze wereld, door middel van Zijn Geest, om in het lichaam te wonen van degene die zich aan Hem overgeeft.
Kunnen wij het ons de luxe veroorloven om Hem slechts een deel van onszelf te geven?
Is het rechtvaardig dat Hij ons 100% van Zichzelf gaf en dat Hij daarvoor in ruil slecht 99% voor terug krijgt?
Overpeins op dit Woord van Hem:
“Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven” (Marcus 10:29-30)
Wie bereid is om de Volheid van God te ontvangen, dient bereid te zijn om Hem de volheid van zijn leven te geven.
Het is Alles voor alles.
Dit is de boodschap van de Vasten van Daniël – dag 4 van  bisschop Edir Macedo