Gods wapen is Zijn Woord.
Satan gebruikt ook woorden als wapens.
Het Woord van God produceert geloof. Het is geest en geeft leven.
De woorden van de duivel brengen twijfels voort. Ze zijn dodelijk omdat ze angst, zorgen, pijnlijke herinneringen, verdriet en allerlei andere dingen die de mensheid kunnen schaden, produceren.
Terwijl het Woord van God de gevallenen doet opstaan, maken de woorden van de duivel de mensen die denken dat ze sterk zijn, teneergeslagen.
Het christelijke Woord geneest, bemoedigt, doet opstaan, brengt vrede en hoop; het stuwt u voort naar een betere toekomst.
Aan de andere kant doen de woorden van het kwaad mensen verzwakken, ontmoedigen, veroorzaakt het scheiding, plaatst een last, afgunst, jaloezie, verraad, stress, onrechtvaardigheid, prostitutie, diefstal, vernietiging, dood; kortom, het bevordert het kwaad.
De menselijke aard is altijd in conflict tussen verstand en emotie: geest vs. vlees of geloof vs. gevoelens. Het Woord van God bemoedigd het verstand, net zoals het kwaad de emoties bemoedigen.
De vraag is:
Naar wiens advies heeft u geluisterd?
Gods Geest of de emoties?
Geloof of twijfels.
Bisschop Edir Macedo