Het geloof in God is niet iets wat als religieus beschouwd dient te worden, maar als praktisch. Wanneer een persoon een handeling onderneemt door de kracht van zijn geloof, dan zal God hem beantwoorden.
We zien een voorbeeld hiervan in de Bijbel waarbij een vrouw door haar geloof de mantel van Jezus aanraakte en genezen werd van een ziekte waar ze jaren aan leed (Matteüs 9:20-22). We zien dit ook gebeuren bij andere mensen (Matteüs 14:35-36).
Gebaseerd op deze feiten, zullen wij in de UKGR, de uitreiking van de Heilige Mantel houden. Een ieder die de macht van God in zijn leven wil zien, kan deelnemen aan dit speciale evenement dat gehouden zal worden op Dinsdag om 19:30u (ook om 10u & 15u), in alle UKGR Evangelisch Centra.

Al deze mensen hebben iets in gemeen:
Ze ontvingen een wonder!

Marion Korsten:
“Ik kon ‘s avonds niet goed slapen, en ik voelde me depressief.”

Ana van Santen:
“Mijn zoon had een enorm gat in zijn trommelvlies. Het was hopeloos.”


 
Miriam Rodrigues:
“Ik had niet lang te leven!”

Renata Araújo:
“Ik kon geen kinderen krijgen.”


De Heilige Mantel werd door middel van gebed gezegend in het graf van de Here Jezus te Jeruzalem.
Wij zullen de Mantel in doekjes knippen en deze gratis uitreiken op dinsdag.
Klik hier voor Adressen.