Velen zijn tot God gekomen zoekende naar een herstelling. Echter, de herstelling garandeert niet een gelukkige toekomst, omdat zij gekoppeld is aan een korte tijd. Zij het een genezing, bevrijding of de oplossing van een groot probleem.
Wanneer wij praten over transformatie, dan praten we niet over iets tijdelijks, maar een radicale verandering die geen terugkeer meer heeft. En dat is wat God wil doen in de mens.
Op een dag, daalde Jezus af van de Berg van de Verheerlijking, en trof de volgende scène aan: een man had zijn zoon naar Zijn discipelen gebracht, op zoek naar hulp. De waarheid is dat zijn zoon het slachtoffer was van een stomme geest.
Hoeveel mensen zijn er die in de kerk zijn en zelfs de voordelen van een herstelling in hun leven hebben gezien, maar ook getroffen zijn door een stomme geest? Met andere woorden, ze hebben geen reden om over de grootheid van God in hun leven te praten. Ze zijn stom wat betreft hun mogelijkheid om getuigenissen te geven.
“En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en hij heeft het schuim op de mond, en hij knerst met zijn tanden en verstijft” – Deze jongen, die ontelbaar keren aangevallen werd door deze geest, leed en kwijnde weg… Veel “christenen” zijn hetzelfde: ze vallen ontelbaar keren, hebben een leven van leed en worden telkens zwakker en zwakker.
Als wij goed analyseren, dan zijn dit geen symptomen van degenen die getransformeerd zijn door de Geest van God, maar van degenen die een slachtoffer van het kwaad zijn. Het is niet acceptabel dat degene die zegt dat hij de Heilige Geest heeft een zwak leven heeft.
Toen hij die situatie zag, smeekte de vader Hem: “Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons!”
Als U iets kunt doen? – Hoe absurd deze vraag ook lijkt, is dit precies hetgeen velen hebben gedaan, in de hoop dat God doet wat zij dienen te doen.
Jezus antwoordde: “Als Gij kunt!” – met andere woorden: Als u gelooft en u op Mijn Woord werpt met geheel uw kracht, dan is alles mogelijk.
Toen hij dit hoorde zei de vader van de jongen: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp” – Op dat moment nam de man de verantwoordelijkheid van het geloof op zich.
Terwijl wij verwachten dat God of een ander persoon voor ons zullen handelen, zonder dat wij ons voor Hem vernederen en onderwerpen aan Zijn wil, zonder dat wij ons op Zijn Woord werpen met al onze kracht, dan zullen wij stom blijven.
Het tegenovergestelde gebeurt wanneer wij ook het tegenovergestelde doen: wanneer wij erkennen dat het aan ons ligt om een beslissing te nemen en ons op het Woord van God onderwerpen met onze gehele kracht:
“…Jezus vatte zijn hand, richtte hem op, en hij stond op.”
Wanneer er een transformatie plaatsvindt, dan wordt de persoon opgericht en valt hij nooit meer.
God zegene u,
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl