shutterstock_60128515-706x471“Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste.”
Psalmen 22:15

Wanneer de berisping van God onze ziel bereikt, het lichaam, de ziel en de geest scheidt, is er geen manier om het gehuil van berouw en, tegelijkertijd, de blijdschap van de vergeving van onze Heer te bevatten.
Ester Bezerra