Het begin van alles en wat Ted Turner zei
In het begin was er het koppel Adam en Eva.
Bij het tweede begin, na de zondvloed, waren er Noach en zijn vrouw.
Bij het vormen van de natie Israël, waren er Abraham en Sara.
Bij de schepping van het Nieuwe Israël, door de geboorte van de Here Jezus, waren er Maria en Jozef.
Ziet u het patroon dat door God werd gebruikt om iets te beginnen, om de fundamenten van een groot project te beginnen?
Het huwelijk.
Sinds het begin is het huwelijk altijd de basis geweest waarop God Zijn grote projecten heeft gebouwd.
Één van de redenen hiervoor is het feit dat het huwelijk een soort prototype is van een relatie tussen de mens en God. Het is net als een vliegtuigsimulator, die door piloten wordt gebruikt voor trainingen, zodat zij hun vaardigheden kunnen testen en leren omgaan met verschillende situaties.
In het huwelijk wordt ons christelijkheid meer getest dan in welke andere situatie dan ook. De andere wang keren. Voor de andere doen wat wij willen dat hij/zij voor ons zou doen. Offeren. Vergeven om vergeven te worden. Niet oordelen zodat u niet beoordeeld wordt. Trouwheid. Rechtvaardigheid. Geven om te ontvangen. De eigen wil verloochenen… Kortom de gehele basis van het christelijke geloof dient gepraktiseerd te worden in het huwelijk. En als wij daar slagen, in de relatie met de persoon die het dichtst bij ons staat, dan zullen wij slagen in onze relatie met God.
Niemand kent de man beter dan de vrouw en vice versa.Niemand is een betere getuige van zijn/haar karakter en geloof. Daarom begint elk groot project van God met een koppel. En wat de geestelijke dingen betreft, heeft Hij ook bepaald dat het huwelijk de test is van een man van God:
“Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?” (1 Timoteus 3:5) NBG ’51).
Dat wil zeggen dat God het vermogen om een kerk goed te leiden vergelijkt met het goede huwelijk van zijn leider. (Hoeveel religieuze leiders zullen voor deze test slagen?)
In uw leven is het niet anders. Als u een solide fundament zoekt voor een permanent succes, dan dient u in uw huwelijk te investeren. Als u vrijgezel bent, wees dan zorgvuldig in uw keuze. Als u getrouwd bent, geef uw huwelijk dan voorrang.
Volgens verschillende onderzoeken, beschikt degene die goed getrouwd is over veel voordelen. Ik noem hier een aantal:
– De persoon heeft meer vrede, omdat zijn leven stabieler is en zijn/haar partner hem/haar helpt te zorgen voor de gezondheid;
– De persoon wordt voorspoediger, omdat beide partijen een partnerschap vormen in de financiën;
– De persoon vermijdt verslavingen, omdat hij/zij de partner niet wilt kwetsen;
– De persoon heeft stabielere kinderen, die een goed huwelijk zullen hebben, volgens het voorbeeld van hun ouders.
De Amerikaans miljardair Ted Turner, de oprichter van CNN en de tweede grootste landeigenaar van de V.S., zei ooit, toen hem in een interview werd gevraagd of hij spijt had van bepaalde dingen in zijn leven:
“Ik betreur het dat ik niet in staat was om te slagen in mijn huwelijken. Maar het is wat het is”.
Turner (in de bovenstaande foto met zijn derde ex-vrouw, Jane Fonda) was drie keer getrouwd, en nu op 74 jarige leeftijd heeft hij vier vriendinnen. Maar hij verklaart: “Het is veel simpeler om een vrouw te hebben”.
Als u, net als hij, niet slaagt in uw huwelijk, weet dan dat God de God is van nieuwe starten. Hij heeft een groot project voor u in petto. Het enige wat Hij nodig heeft, is dat u bereid bent om opnieuw te beginnen – maar op Zijn manier, niet de uwe.
Bisschop Renato Cardoso