Welk criterium gebruikt de Heilige Geest om degenen die van Hem zijn te behagen?
Hij behaagt hen die Hem behagen.
“Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Psalmen 37:4) NBG ’51.
Dat is het criterium dat God gebruikt.
Het is een permanente wet dat over uw relatie met Hem heerst.
Het leven van een ieder is afhankelijk van degene die hij als heer kiest.
Het is niet afhankelijk van God of van iemand anders.
Het is niet afhankelijk van het geluk.
Het is niet afhankelijk van de sterren.
Het is niet afhankelijk van het lot.
Dit gesprek over het lot is een leugen.
Het is niet afhankelijk van opleiding, schoonheid, kracht of geld.
Het is afhankelijk van gehoorzaamheid.
Als er gehoorzaamheid is aan het Woord van God, dan zijn de zegens onvermijdelijk.
Als er geen gehoorzaamheid is, zijn de vloeken onvermijdelijk. Zie Deuteronomium 28.
Gehoorzaamheid aan God kan samengevat worden in het praktiseren van het geloof in de Bijbel.
Natuurlijk vereist het praktiseren van het geloof offers.
Anders zou deze wereld een fantastische plaats zijn, omdat iedereen al geloof heeft.
Maar weinigen praktiseren het.
De christenen geloven in het Woord, maar een minderheid gehoorzaamt het.
Daarom zijn ze zwakke christenen.
Het geheim van Abraham was de gehoorzaamheid aan God.
Hij heeft geen enkel wonder verricht…
Hij reisde door vele landen.
Een ware nomade.
Desondanks gehoorzaamde hij de Heer waar Hij hem ook stuurde.
Zijn naam diende Abraham de Gehoorzame te zijn.
Het was niet voor niets dat de Heer hem koos.
Hij kiest geen ongehoorzamen en opstandigen.
“Abraham nu was oud en hoogbejaard, en de HERE had Abraham in alles gezegend” (Genesis 24:1) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo