Als ze niet doden, dan laten ze wel gevolgen achter.
Zo zijn de twijfels, die zich manifesteren in de vorm van onzekerheden.
Als het favoriete schatje van de duivel, is de twijfel het meest dodelijke wapen van de hel.
De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. De geest is verantwoordelijk voor het intellect, het rationele gedeelte van de mens. De ziel is het centrum van de emoties, gevoelens en sensaties. De twijfel slaagt alleen bij degenen die nog een ziel zijn. Hij is alleen niet in staat om mij te vernietigen omdat ik al een hele lange tijd geest ben.
Alles wat twijfels voortbrengt (zij het beledigende woorden, intriges, roddels of partijdig nieuws), komt van de hel.
De twijfelachtige boodschap doet men schrikken, jaagt angst aan, veroorzaakt paniek, wekt angst, bezorgdheid en onzekerheid op, kortom, hij verzwakt de ziel.
Daarom geven veel mensen op met strijden. Dit is, in feite, het doel van de twijfel.
De geest van twijfel kent de menselijke aard heel goed. Die aard wordt ook Adamisch genoemd, omdat hij dezelfde aard is sinds de tijd van Adam, de eerste mens. Hij is aards, delicaat, gevoelig, beïnvloedbaar en wordt beledigd door onbenullige dingen.
Het is niet de schuld van de gevoelige persoon dat hij gevoelig is. Hij is zo geboren en zal zo blijven zolang hij een aardse aard heeft.
De Bijbel noemt de Adamische aard ook wel de levende ziel.
Levende zielen zijn mensen die op de natuurlijke wereld leven en, zodoende, onderworpen zijn aan de natuurlijke kwalen.
“Doch een ongeestelijk mens (ook wel de natuurlijke mens) aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Korintiërs 2:14) NBG ’51.
De kleinste twijfel is al genoeg om de meest dappere gevoelige held te doden, omdat hij een wandelende emotie is.
De twijfel is heel accuraat, hij treft direct het hart.
Het hart, de bron van alle gevoelens, is snel terneergeslagen en, behalve het feit dat het corrupt te maken is, is het van zichzelf een bron van corruptie.
Het werd gemaakt om te voelen en niet om te denken.
Hoe kunt u bevrijd worden van zijn misleidingen?
Hoe kunt u zich verdedigen tegen de constante aanvallen van de twijfel?
Er is maar één manier: de aardse aard onderwerpen aan het geloof in het Woord van Jezus zodat u de hemelse aard kunt ontvangen.
Maar hoe?
De aardse aard onderwerpen houdt in om op een bewuste en onvoorwaardelijke manier uw bezit aan de Here Jezus over te dragen en om het leven van fouten te offeren, waarbij u de keuze maakt om te stoppen met leven gebaseerd op uw verlangens, gevoelens en sensaties. U kiest ervoor om te leven gebaseerd op de zekerheid en het vertrouwen in het Woord van uw Heer. Op een bewuste manier kiest u ervoor om de twijfel te verruilen voor zekerheid.
Zo’n handeling van geloof dwingt de Heilige Geest om uw aardse aard te transformeren in een geestelijke aard.
Vanaf dat moment stopt hij om een ziel te zijn en wordt hij een geest.
Bisschop Edir Macedo