Zoals het licht en de duisternis, het goede en het kwade, de positiviteit en de negativiteit bestaan, bestaat ook het geloof en de twijfel.
Het is onmogelijk dat er op hetzelfde moment licht en duisternis kan bestaan in dezelfde ruimte. Wanneer u in een donkere kamer komt en u doet het licht aan, dan verdwijnt de duisternis meteen. Wanneer het licht echter wordt uitgedaan, dan keert de duisternis automatisch weer terug.
Zo is ook de dagelijkse strijd tussen het geloof en de twijfel.
Er bestaat niemand die niet op een bepaald moment aangevallen werd door twijfels. Echter, er zijn sommigen die ze weinig aandacht geven, wanneer ze komen, omdat ze verkiezen om te luisteren naar het geloof. En er zijn anderen die verkiezen om naar de twijfels te luisteren.
Het geloof brengt leven. De twijfel doodt. Het geloof versterkt. De twijfel verzwakt. Het geloof bemoedigt. De twijfel ontmoedigt. Door het geloof verovert men en door de twijfel verliest men. Ik geloof dat u de logica begrijpt, toch?
Waarom zijn er velen die niet in staat zijn om een sterk geloof te behouden? Het antwoord is simpel: op dezelfde manier dat een batterij opgeladen wordt, zo dient het geloof ook gevoed te worden. Wanneer de energie opraakt, hoewel u de batterij bij u houdt, dient hij nergens voor. Hetzelfde geldt ook voor het geloof, wanneer het niet “opgeladen” wordt, dan dient het voor niets.
De manier waarop het geloof wordt opgeladen, is door middel van tijd en aandacht schenken aan dingen die ermee gekoppeld zijn. Als u meer tijd schenkt aan dingen die twijfels brengen, dan zal uw geloof nooit sterk worden en de resultaten in uw leven zullen negatief blijven.
Waarmee heeft u zich gevoed?
Denk hierover na.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl