Waar er mensen zijn daar zijn ook roddels, complotten, kritiek en dergelijke.
Het maakt niet uit of de mensen volwassen, jongeren of zelfs kinderen zijn. De tong zal altijd blijven werken. Merendeel van de tijd, werkt hij voor het kwaad.
In de kerk is het niet anders. Zelfs onder de zogenaamde geestelijken.
Zij bidden, roepen God aan en bidden nog meer en, vervolgens, bekritiseren ze de anderen.
Ze gebruiken de tong zowel voor het goede als het kwade. Met hem proberen ze God te dienen, maar zeer zeker dienen ze de duivel.
Hoe kan men hem alleen voor het goede gebruiken? Hoe kan men zich verdedigen tegen andermans tong?
Er is maar één weg: de weg van het geloof. Het geloof zonder de ziel, zonder hart, zonder gevoelens…
Wanneer u stemmen hoort die niet volgens het Woord van God zijn, dat wil zeggen, stemmen die twijfels, ongemak, interne conflicten, angsten, bezorgdheden voortbrengen, oftewel, stemmen die stress veroorzaken, dan dient u ze onmiddellijk naar de uithoeken van de hel te sturen.
Degenen die van het geloof zonder gevoelens zijn, oordelen niet op basis van uiterlijk, zij besteden geen aandacht aan de zichtbare dingen, ze staan niet open voor de dingen die van deze duistere wereld komen.
In plaats daarvan, BASEREN ZIJ HUN GEDACHTES EN STAPPEN OP DE BELOFTES VAN GOD.
Ze zijn niet geïnteresseerd in onzinnigheid, ruzietjes en al helemaal niet in andermans meningen.
Ze maken zich niet druk om hun imago, wat de andere mensen zullen zeggen enz.
Wees wijs, beste vrienden; verdedig uw geloof met de kracht van het Woord van God door de gevoelens te verwerpen.
Bied geen aandacht aan opmerkingen die uw vrede wegnemen. Wees slim en handel volgens het onderstaande advies:
“Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig” (2 Korintiërs 4:18).
Bisschop Edir Macedo