Het is één ding om te voelen, maar het is iets anders om te geloven.
In het koninkrijk van de duisternis is het meer waard om te voelen.
In het Koninkrijk van God is het meer waard om geloof te hebben.
De gevoelens leiden de keuzes en beslissingen.
Ze zijn de brandstoffen voor degenen die lijden, zodat ze met de snelheid van het licht kunnen handelen.
Aan de andere kant biedt God het geloof aan als een uitweg.
Het geloof is simpel en machtig voor degenen die simpel zijn, maar complex en gecompliceerd voor degenen die gecompliceerd zijn.
De simpelen en nederigen van geest begrijpen het en nemen meteen bezit van zijn voordelen.
Maar de wijzen en geleerden worden erdoor verward.
Het geloof is de openbaring van Gods macht voor de kleinen.
Zijn glorie is zo groot dat Jezus zich in de Heilige Geest verheugde en zei:
“Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Lucas 10:21) NBG ’51.
Maar de voordelen van het geloof worden alleen veroverd door degenen die in staat zijn om de gevoelens te overwinnen.
Dit is de grootste strijd van de ware discipelen van Jezus.
Als het geloof aan de ene kant garandeert dat alles mogelijk is, dan vereist het, aan de andere kant, dat men alle gevoelens van het hart overwint.
Terwijl dat veel waard is in de wereld van gevoeligen.
Dat houdt ook in, om conflicten te vermijden en de stem van het hart te volgen.
Het grootste strijdveld, tussen voelen en geloven, bevindt zich in het innerlijk van de mens.
En een ieder moet zichzelf overwinnen om te heersen door het geloof.
Bisschop Edir Macedo