De situatie in mijn familie was heel slecht. Mijn zus wilde niks van mij en mijn moeder weten, ondanks het feit dat wij het beste voor haar wilden. Ze ging om met de verkeerde mensen en verliet het huis. Haar vrienden waren mensen die zich in het criminele circuit begaven. Door die negatieve invloeden begon zij zich bezig te houden met drugs. Haar man en vader van haar kinderen werd doodgeschoten, waardoor zij achterbleef met de kinderen. Daarbovenop, werd zij ook uit huis gezet samen met haar kinderen. Haar leven ging alleen maar achteruit.
Mijn moeder en ik besloten om voor haar te strijden door ons geloof te gebruiken in haar voordeel. Wij baden veel voor haar en namen haar foto mee naar het UKGR Centrum. Er was op een gegeven moment een Campagne van geloof voor de oplossing van onmogelijke zaken en zowel mijn moeder, dochter en ik besloten om eraan deel te nemen in haar voordeel. Op een gegeven moment kregen we weer contact met mijn zus en zag zij in dat wij van haar hielden en haar wilden helpen.
Vandaag de dag heeft mijn zus het criminele pad achter zich gelaten, hebben wij een goede band met haar en gaat ze samen met ons naar het UKGR Centrum. Mijn familie is nu hersteld.
Maria Clara Brites