VrouwGebed01Het gedeelte waarin Jezus ons leert om te bidden “…uw Koninkrijk kome…” leert ons dat wij in onze gebeden ook dienen te vragen dat Gods Koninkrijk over ons komt, oftewel, dat Zijn Geest ons vervult.
Het meest belangrijke dat er voor een christen bestaat is om de behoudenis van zijn ziel te bereiken en zodoende na de dood toegang te mogen hebben in Gods Koninkrijk. Maar wanneer een persoon Gods Heilige Geest op aarde ontvangt, dan is hij al toegelaten tot Zijn Koninkrijk. Wij dienen, vóórdat wij om de zegens vragen, op de eerste plaats altijd te vragen voor onze behoudenis.
Vervolgens leert Hij ons om te vragen “…uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. God heeft ons de vrije wil gegeven en Hij zal ons nooit dwingen om iets te doen wat tegen onze wil is. Hij heeft echter plannen voor ons die véél groter zijn dan onze eigen plannen en als wij die in vervulling willen zien gaan, dan dienen wij Hem de toegang te geven door Hem te gehoorzamen.
God verwacht dat wij Hem gehoorzamen op dezelfde manier zoals de engelen dat doen in de hemel: onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het is niet altijd makkelijk om te doen wat God wil, maar wij dienen ons te onderwerpen aan Zijn wil, wetend dat wat Hij wil goed is voor ons en dat wij degenen zijn die er voordeel uit zullen halen.
Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als uw Vader en vraag Hem wat u wilt, zoals een kind het aan zijn vader zou vragen,
3: Bedenk dat Hij Zich in de hemelen bevindt en u op de aarde, dus er dient eerbied en respect voor Hem te zijn,
4: Zijn Naam is heilig,
5: Bid voor uw behoudenis,
6: Vraag God dat Zijn wil in uw leven zal geschieden.

Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl