We weten dat het nummer zeven de perfectie symboliseert en als we heel goed de zeven zinnen van de Here Jezus op Golgotha analyseren, dan kunnen we het grote geheim van een perfect offer vinden.
De eerste zin refereert naar vergeving, merk op hoe een Persoon die verraden, verlaten, vernederd en te midden van alle pijnen aan het kruis, de vergeving aanbood zodra Hij de gelegenheid kreeg om te praten. De waarheid is dat het offer geen baat heeft als deze niet begint met vergeving. Het is goed om te herinneren dat alles waar de Here Jezus doorheen ging, Hij het heeft doorstaan als mens, dus op dezelfde manier dat Hij een zwakheid had voor slaap, vermoeidheid, honger, dorst en tranen; dat Hij ook als elk ander Mens een zwakheid had voor de gevoelens zoals haat, wrok, bitterheid of zelfs wraak.
Maar op geen enkel moment liet Hij toe dat deze gevoelens een imperfectie aan Zijn offer zouden brengen, omdat Hij Zelf zei: “Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.” (Matteüs 6:15) NBG vertaling 1951. Dit is het probleem van veel mensen, die zelfs dingen voor God doen, echter, vergeten over hun relatie met hun naaste. Kijk, het Kruis heeft twee armen: de verticale arm – die de grootste arm is – en het representeert onze relatie met God en de horizontale arm – die onze relatie met onze naaste symboliseert.
Als u een leven van veroveringen wilt hebben, dan dient u uw relatie met God en uw gevoelens, betreffende degenen die u op een dag hebben verraden, beledigd, vernederd en, soms, zelfs gelogen hebben en slecht over u spraken, te analyseren. Ondanks het feit dat het niet makkelijk is om te vergeven, is het wel mogelijk. Maar het is een offer van uw eigen persoon – een offer van uw eigen vlees, die vaak wraak wil nemen of wil dat hetzelfde wordt aangedaan tegen de andere persoon. Maar het is ook duidelijk dat alle offers hun compensatie hebben.
In waarheid bestaat er geen perfect offer, als er geen rein hart zonder wrok bestaat.
Uw dienaar in Christus,
Bisschop Júlio Freitas