“Intussen vroegen zijn discipelen Hem, zeggende: Rabbi, eet. Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet.
De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen” (Johannes 4:31-34) NBG ’51.
Één van de redenen achter de verzwakking in het geestelijk leven van veel helpers, ligt in hun voedsel, dat wil zeggen, wat ze eten.
Let goed op de kwaliteit van het voedsel van Jezus.
Ten eerste, was Zijn voedsel om “de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft”.
Dit is het brood en boter van het evangelie. Het is het fundament dat ons de kracht geeft om het gewicht te dragen van de strijden, verdrukkingen, beproevingen en beledigingen die we tegemoet zullen gaan terwijl we het werk van God doen.
Een relatie met God hebben betrekt vasten, het dagelijks lezen van de Bijbel en constant gebed. Soms hoeft u niet eens iets te zeggen, u kunt gewoon in uw hoofd bidden. Het maakt niet uit, zolang u de “goede, welgevallige en volkomene wil van God” zoekt voor uw leven. Gepaard met een constante waakzaamheid betreffende hetgeen u zegt, hoort, ziet, denkt en voelt.
Dit voedsel heeft de grootste voedingswaarde voor degenen die geestelijk gezond willen worden.
Ten tweede, was Zijn voedsel om “Zijn werk te volbrengen”. Hij toonde geloof met volle kracht door de verdrukten te genezen, te bevrijden en het goede nieuws te verkondigen van het koninkrijk der hemelen.
Dat beschrijft het begin van de ministerie van veel helpers. Ze waren sterk, gezond en bereid om het goede werk te doen. Maar terwijl de tijd voorbij ging, begonnen ze zich te voeden van hun werk en niet van de wil van God en daarom worden ze zwak en vallen ze uiteindelijk weg.
Wetend dat wij vatbaar worden voor allerlei soorten ziektes, als we ons lichaam niet op de juiste manier voeden, geldt die logica ook voor onze geest. Zonder de noodzakelijke voeding zal hij vatbaar zijn voor de demonen. Is dat niet wat we de laatste tijd hebben gezien?
Bisschop Sergio Correa