Hizkia was één van de beste koningen die Israël ooit heeft gehad.
In het begin van zijn regering, in de eerste maand van het eerste jaar, opende hij de deuren van Gods Huis, en begon hij de bediening aan God te hervatten. Hij bracht de offers en tiendes weer terug, een gebruik die afgeschaft was door zijn vader. De eerste drie hoofdstukken van 2 Kronieken die over zijn geschiedenis praten (2 Kronieken 29, 30, 31), tonen alleen maar de geestelijke herstelling die hij in Israël heeft verricht. Zijn geschiedenis in 2 Kronieken heeft, echter, alleen maar vier hoofdstukken…
Welk punt wil ik bereiken?
Sanherib zou naar Israël komen, ongeacht wat Hizkia had gedaan, om hen te bedreigen. Soms, wanneer de problemen komen, vragen we ons af: “Waarom gebeurt dit als ik God dien?” En we hebben niet door dat deze problemen hoe dan ook zouden komen. Het verschil ligt in de manier waarop wij ermee omgaan!
Echter, wat de mensen de “capaciteit” geeft, om Sanherib te weerstaan en hem niet te accepteren wanneer hij komt, is hetgeen wat de persoon aan het doen is. Bijvoorbeeld, hoevelen onder ons begonnen goed in het geloof,brachten offers, participeerden aan ALLES dat er in de kerk werd gedaan, maar op een bepaalde moment in hun levens, trokken ze zich terug en nu handelen ze niet meer zoals voorheen. Ongetwijfeld zal Sanherib komen(als hij niet al is gekomen) en zal deze persoon, omdat hij dood is in zijn geloof, verslagen worden, zoals zoveel anderen die ooit met ons waren en vandaag de dag niet meer zijn…
Toen Sanherib kwam had Hizkia het volle besef van wat hij had gedaan voor God. Ik ben ervan overtuigd dat dit hem de kracht gaf om te reageren.
Gods deel was om hem te verlossen… Waarom? Als Hij hem niet verloste, dan zou het idee komen dat het nutteloos was om God te dienen. Als de “rechtvaardige” verslagen werd door Sanherib, zoals de onrechtvaardige, wat is dan het verschil tussen degenen die God dienen en degenen die Hem niet dienen?
Heeft u de deuren van Gods Huis geopend, geofferd en door het geloof geleefd? Of heeft u de deuren “gesloten”, waardoor u de Here Jezus op een dag vroeg om heen te gaan en in uw leven te komen?
De tijd zal het tonen.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl