Hoe geboren te worden uit de Heilige Geest?
Het is duidelijk dat de geboorte van een kind afhankelijk is van zijn ouders. Maar dit gebeurt alleen in de wereld. In de geestelijke wereld, Gods wereld, is de geboorte uit water en de Heilige Geest afhankelijk van de persoon en God. Dit partnerschap is noodzakelijk, omdat God Zijn wil op niemand zal opleggen. Het is noodzakelijk dat de persoon Zijn partner wordt, wil Hij kunnen werken in diens leven.

Om uit God geboren te worden, dient de persoon zijn verlangen te tonen door een buitengewone moeite te doen, zodat hij hem kan ontvangen. De Here Jezus leert dat
het Koninkrijk van God door kracht wordt veroverd. Hij zegt, “ Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” (Matteüs 11:12) NBG vertaling 1951

Deze Bijbelvers toont zeer duidelijk dat de toegang tot het Koninkrijk van God niet een kwestie van geluk of lot is. Het is, in feite, het resultaat van een constante strijd in de geestelijke wereld, zodat hij in bezit genomen kan worden – een oprechte vertoning van een groot persoonlijke offer.

Het is belangrijk dat de persoon die uit God geboren wil worden zichzelf en de wereld verloochend, door dagelijks zijn eigen wil op te offeren, zodoende toont hij zijn vastberadenheid om van God te zijn. Hij dient ook volgens het Woord van God te leven, dat krachtig genoeg is om zijn verstand te reinigen en te versterken volgens Gods wil. Daarna zal de Heilige Geest komen en van hem een nieuw schepsel maken.

Een persoon die uit de Heilige Geest is geboren, is vergelijkbaar met een graankorrel die op de grond valt en sterft: hij baart veel vrucht voort; maar als hij niet op de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen (Johannes 12:24). Niemand kan de nieuwe geboorte ervaren als hij niet voor zichzelf en de wereld sterft.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo ‘Are we all God’s Children?’