Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen voordat wij leren dat schijn bedriegt?
Dat het hart de verkeerde persoon vraagt voor de juiste persoon?
Dat het emotionele geloof dood is? (Jakobus 2:26)
Dat het alleen maar lege verwachtingen stimuleert?
Dat het een trouwe bondgenoot van de duivel is?
Dat het alles te maken heeft met de religies?
Dat het niets te maken heeft met het Bijbelse geloof?
Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen om te leren dat er zonder offers geen veroveringen zijn? (Filippenzen 4:18)
Dat de behoudenis van de ziel dagelijkse offers van onze wil vereist tot de dood? (Matteüs 16:24)
Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen om te leren dat de zonde een demoon is die de zondaar tot slaaf maakt?
Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen om te leren dat God geen tovenaar is?
Dat het wonder een resultaat is van een harmonische partnerschap tussen het schepsel en de Schepper?
Hoelang zullen wij lijden aan een geestelijke constipatie vanwege het mengen van nieuwe wijn met oude wijn?
Hoelang zullen de koppigen volharden om hun tijd te verdelen tussen God en de duivel?
Één dag in de “geest” en de andere dagen in het vlees?
Hoelang zullen wij proberen God en de wereld te behagen?
Hoelang zullen wij, vanwege de vrienden, nog vijanden van de God van Abraham blijven? (Jakobus 4:4)
Hoelang nog zullen wij meer vrees voor de duivel tonen dan voor de HERE God de Almachtige?
Hoelang nog zullen wij begrijpen dat het gebrek aan de Heilige Geest de afwezigheid van Jezus, de behoudenis en het eeuwige leven betekent? (Romeinen 8:9)
Bisschop Edir Macedo