Sinds zijn jeugd werd David altijd afgebeeld als een held.
Als herder confronteerde hij een beer en een leeuw om zijn schapen te beschermen. Met hetzelfde geloof confronteerde hij Goliat en bevrijde Israël uit de handen van de Filistijnen.
Maar zijn geloof was niet beperkt tot overwinningen.
Zijn toewijding verlichte de pijn van de depressie van koning Saul.
David was een man die gerespecteerd werd vanwege zijn geloof, moed, vastberadenheid en leiderschap.
Het is, echter, niet altijd zo geweest, het merendeel van zijn leven heeft hij tussen de dieren doorgebracht. Zijn reizen werden gevoed door angst voor de dood en twijfels, waardoor zijn ziel extreem bitter werd.
Niemand is ooit in staat geweest om David’s persoonlijke kwellingen om te zetten in woorden.
In sommige Psalmen vangen we een een klein beetje op, toen hij zichzelf probeerde uit te drukken.
Bijvoorbeeld: In psalmen 13, laat hij zien hoe bezorgd hij was terwijl hij wachtte op een Goddelijk antwoord, tot op het punt dat hij dacht dat God hem vergeten had.
“Hoelang, Here? Zult Gij mij voortdurend vergeten?”
Is dat niet wat vaak er gebeurt met de trouwen?
“Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag?”
Hoelang moeten wij wachten op een Goddelijk antwoord? vragen we ons af.
“Hoelang zal mijn vijanden zich boven mij verheffen?”
De vier achtereenvolgende keren dat hij “hoelang” achter elkaar vroeg laten zien dat zijn leed een toppunt had bereikt.
Het is een feit! Het christelijk leven zal nooit een bed van rozen zijn, maar het tegendeel, er zullen veel doornen zijn op de weg. Het is, echter, het enige pad dat ons toegang garandeert tot de nauwe poort.
Voor het eind van dat gebed ontving David een antwoord. Het was zo goed dat hij zijn Psalm beëindigde met lofprijzing:
“Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.” Psalm 13: 6
Vriend, vergeet het verleden!
Het bestaat niet meer, maar u en de toekomst wel.
Begin vandaag een verbond met de Geest van God en verzeker uw toekomst!
Ik zegen u in de naam van de Heer Jezus Christus!
Bisschop Edir Macedo