Bij de Eerste keer, zijn manier: Religieus (normaal, traditioneel, zonder moeite…)
“Ga niet vanhier weg, voordat ik bij U terugkom en de gave die ik ga halen, voor U neerleg. En Hij zeide: Ik zal blijven, tot gij terugkomt.
Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitebokje en ongezuurde broden van een efa meel; het vlees deed hij in een mand en het vleesnat in een pot, en hij bracht het Hem onder de terebint en zette het Hem voor.
De Engel Gods zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vleesnat uit. En hij deed dat.
Toen strekte de Engel des HEREN de staf die hij in de hand hield, uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan; en vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de Engel des HEREN uit zijn gezicht” (Richteren 6:18-21) NBG ’51.
Bij de Tweede keer, Gods manier: Opofferend (intelligent geloof, opstandig, uitdagend, totale afhankelijkheid…)
“In die nacht nu zeide de HERE tot hem: Neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal het altaar van Baäl, dat van uw vader is, omver en houw de gewijde paal om, die daarbij staat.
Bouw dan een altaar voor de HERE, uw God, op de top van deze versterkte plaats; breng het in gereedheid, en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal, die gij zult omhouwen.
Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HERE hem gezegd had; omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het des nachts” (Richteren 6:25-27) NBG ’51.
Alleen toen hij GEHOORZAAMDE en op Gods manier handelde, begon alles te veranderen. Hoeveel mensen hebben helaas deelgenomen aan de Campagne van Israël op hun “Religieuze MANIER” en niet op de “Opofferende MANIER” van God?
En dat is de reden waarom het wonder, de transformatie niet plaatsvond.
Zij besteden hun kracht door te proberen problemen op te lossen en hun dromen te realiseren, maar zonder ertoe in staat te zijn. Zoals het volk van Israël, in het verleden, hun krachten besteedden door grotten, schuilplaatsen en burchten te vormen in de bergen, in plaats van al hun krachten te investeren om de berg-Altaar te beklimmen en te offeren op Gods manier, zodat ze hun levens konden veranderen. Zij dat in het oplossen van een onmogelijk probleem of in de verwezenlijking van een droom.
Bisschop Júlio Freitas