espirito1“Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin” (Openbaring 1:10) NBG ’51.
U kunt de Stem van God alleen maar horen en gehoorzamen wanneer u in Geest bent.
En wat betekent het om in Geest te zijn?
Is het mogelijk om in Geest te zijn als alles in uw voordeel is? Nee.
Is het mogelijk om in Geest te leven, terwijl uw vlees verlangt naar alle plezieren van deze wereld? Nee.
Dus, hoe kunt u dan in Geest zijn?
1 – Wanneer uw verstand op het Woord van God overpeinst of wanneer uw gedachten onderworpen zijn aan de gedachten van de Almachtige;
2 – Overpeinzen op het Woord van God vereist het offeren van visuele en hoorbare dingen van deze wereld. Dit betekent blind en doof worden voor alles wat er om u heen gebeurd. Afstand nemen van internet, TV, films, literatuur en allerlei seculiere entertainment dat de geest afleidt van de dingen van de Geest.
Het is zeker moeilijk. Net zoals de behoudenis van de ziel moeilijk is.
De Here Jezus zei:
“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” Matheus 7:13-14
Er zijn weinig mensen die het comfort van de wijde poort offeren, het makkelijke pad van de rijkdom van deze wereld, om de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen, door de nauwe poort, te garanderen. Dit is de reden waarom weinigen de volheid van de Heilige Geest hebben ontvangen.
Maar er is geen andere optie. Iedereen die de prijs wilt betalen om de Heilige Geest te ontvangen moet offeren. Ze dienen zich te onthouden van de lusten van het vlees.
De Vasten voor het Belangrijkste is alleen bedoeld voor degenen die dorst hebben naar de Heilige Geest.
Bisschop Edir Macedo