filhoEr waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden: dezen dan gingen tot Filippus, die van Betsaïda in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas; Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden” (Johannes 12:20-23).
Er waren mensen die naar Jeruzalem gingen om alleen maar deel te nemen aan het feest dat jaarlijks gehouden werd (wat voor velen tot niets meer dan een traditie was geworden) en niet met de bedoeling om God te zoeken.
Maar onder zoveel mensen waren er ook sommigen die alleen maar kwamen om te aanbidden, zij wilden iets meer dan alleen maar de muren of de architecturale schoonheid van de Tempel bewonderen, zij wilden een relatie met de Almachtige. Onder deze mensen bevonden zich ook Grieken, een volk dat bekend stond vanwege hun hoge kennis, zij waren de denkers van dat tijdperk, men beschouwde hun zelfs als een superieur ras vanwege hun “grote filosofen”.
De Grieken gingen niet naar Jeruzalem om de schoonheid van de Tempel te bewonderen of diens muren, noch kwamen zij met het verlangen om genezen te worden of liepen zij achter materiële zegens aan, zij wilden iets dat veel groters was dan dat: zij wilden JEZUS ZIEN.
De Grieken waren dorstig om Degene te leren kennen die allen, die een ervaring met Hem hadden gehad, transformeerde. Zij hadden het verlangen om Jezus te leren kennen, zij kwamen trouwens van een ver land met alle transportmoeilijkheden die er toentertijd waren, maar zij kwamen met een duidelijk doel, één verlangen, één gedachte: zij wilden JEZUS ZIEN. Dit is heel sterk!
Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ” De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden.
En dit uur zal komen voor ons allen bij de inauguratie van de Tempel, omdat allen die daar naartoe zullen gaan, dat zullen doen met één doel: de HERE JEZUS CHRISTUS ontmoeten, om de grootste ervaring ooit te beleven. Dit voorrecht, om het Heiligdom van de Almachtige te mogen bouwen, werd aan ons gegeven, zodat alle volken, van alle delen van de wereld, zullen komen om deze HEER te Aanbidden en te zoeken.
Het is heel sterk! God heeft dit alleen aan ons gegeven, wat een blijdschap!
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches