Het gaat niet om de grootte of de aanzicht van een kerk, maar om de Geest die daar aanwezig is.
Deze kerk heeft noch dak, noch een deur. De afstand, regen en zon kunnen de mensen echter niet tegenhouden om te komen.
Wat is het geheim?
De ware aanwezigheid van de Heilige Geest.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Jezus Christus