Velen denken dat ze, na de doop met de Heilige Geest, het gebrek aan respect, van degenen die tegen ons geloof ingaan, dienen te respecteren; ze denken dat we ons dienen te beschamen voor de beledigingen.
Hierdoor beginnen ze een verlegenheid te ontwikkelen als de “god” van eerbied. Ze worden christelijke lafaards, mensen die verlegen en beschaamd worden. Ze worden zelfs onmachtig wanneer ze geconfronteerd worden met de uitdagingen van het leven.
Ik vraag het volgende aan degenen die verzegeld werden met de Heilige Geest:
Waar is de macht van de Heilige Geest? Denkt u dat het de Heilige Geest of uw bange en laffe geest is die getoond wordt wanneer u voor de uitdagingen van het leven staat?
Het is niet eens nodig om deze vraag te beantwoorden omdat het antwoord overduidelijk is.
De Heilige Geest respecteert de beslissingen die wij nemen. Hij dwingt noch voorkomt Hij dat wij doen wat wij willen.
Daarom zien wij veel zwakke, laffe en angstige mensen in de Kerk. Zij belijden de naam van Jezus, maar leiden een leven dat tegengesteld aan het geloof is.
En ze blijven maar zeggen: “God begrijpt het!”, “God zal voorzien…” enz.
Hé, hallooooo!!! Dat is niet waar, beste lezer?
Wij dienen te begrijpen dat wij degenen zijn die ons geloof in God dienen te gebruiken. Het is niet een kwestie dat God het moet begrijpen. Stop met een zondebok te zoeken om de last te dragen die u niet op zich wilt nemen.
Degenen die de Geest van God hebben, hebben de macht om elk obstakel, dat door hun eigen gevoelens wordt veroorzaakt, te overwinnen. Ze zijn machtig! Ze zijn niet perfect, maar ze hebben de autoriteit om demonen uit te drijven en zelfs meer dan dat: hun eigen emoties!!!
Met dank aan: Viviane Freitas