De titel van deze boodschap lijkt misschien vreemd, maar wij hebben het niet over de fysieke schoonheid!
We verwijzen naar de geestelijke schoonheid, die vereist wordt door God, voor degenen die Zijn werk willen doen. Zodat u het misschien beter kunt begrijpen, wil ik graag dat u de volgende verzen leest. Dan zult u zeker begrijpen wat God ons wil leren.
Onthoud dat wat God tegen Mozes in het verleden zei, nog steeds moet worden gezien in ons geestelijk leven vandaag!
“Wie van uw nakomelingen in latere geslachten een lichaamsgebrek heeft, zal niet naderen om de spijze van zijn God te offeren, want niemand die een lichaamsgebrek heeft, zal naderen: een blinde of een verlamde of iemand met mismaakt gelaat of met te lange leden, of iemand die een breuk aan been of arm heeft, of een bultenaar of een uitgeteerde, of iemand, die een vlek op zijn oog heeft, of die uitslag of huidziekte heeft, of die geschonden is aan de geslachtsdelen.” (Leviticus 21:18-20).
Deze boodschap vertelt ons duidelijk dat een ieder die een fysieke misvorming had, God niet kon dienen als een priester.
Laten wij daarom alle fysieke problemen opzij zetten en de lijst die God ons gegeven heeft, analyseren met onze geestelijke ogen:
BLIND – Was niet geschikt voor het werk. Om goed te kunnen assisteren, is het noodzakelijk om te kunnen zien met onze geestelijke ogen. Herinnert u zich de dienaar van Elisa, die schreeuwend het huis binnen kwam en zei: “Profeet! We zijn omringd door een leger van vijanden”.
En wat deed de man van God?
Hij bad en zei: “Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie.” En zie, hij zag hoe Gods engelen hen beschermen (2 Koningen 6:17). Om deze reden, zullen goede helpers dingen moeten zien met hun geestelijke ogen, ze kunnen niet blind zijn.
VERLAMDE – Is iemand die mank loopt of loopt met moeilijkheden. Degenen die mank zijn, zijn niet in staat om op dezelfde tempo als iedereen te lopen en zullen uiteindelijk achterop raken. Daarom kan God ons niet gebruiken als wij mank door het leven gaan.
MISMAAKT GELAAT – Dit verwijst naar de blik op het gezicht van degenen die God willen dienen. Helaas begrijpen velen nog steeds niet dat een glimlach en een vriendelijke uitstraling meer dan duizend woorden waard is.
Mensen komen naar onze kerk, omdat ze moe en gedesillusioneerd zijn door de wereld.
Ze zijn mishandeld, zitten vol met problemen en ze worden onderdrukt door de duivel. Als ze dan eindelijk besluiten om God te zoeken, lopen ze een kerk in waar de helpers of de pastors een frons op hun gezicht hebben; ze lijken bitter en alsof ze zich zorgen maken over hun eigen problemen!
ONGELIJKE LEDEMATEN – Onevenwichtig. Hun acties zijn overdreven – hun spraak, hun gedrag, hoe zij zich gedragen tegenover familie en vrienden, de manier waarop zij zich kleden enz… – ze veroorzaken altijd een schandaal.
GEBROKEN VOET – Wat gebeurt er als iemand een gebroken voet heeft? Ze zijn dan niet in staat om rechtop te staan, toch? Er zijn veel mensen die het werk van God willen doen, maar ze hebben een gebroken voet. Ze zijn niet in staat om stevig te blijven staan.
Dat wil zeggen dat ze eerst hier zijn en dan zijn ze daar, ze beginnen goed en vaak te komen en daarna gaan ze weer weg…
“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here…” (1 Korintiërs 15:58) NBG ’51.
GEBROKEN HAND – Wanneer uw hand gebroken is, dan lukt het u niet om iets stevigs vast te pakken. En het werk van God vergt veel vastberadenheid en doorzettingsvermogen.
BULTENAAR – Houd er rekening mee dat degenen die het werk van God doen, niet kunnen lopen met een gebogen hoofd. Ze mogen nooit buigen uit angst of schaamte. Ze moeten zich als goedgekeurd door God presenteren, iemand die niets heeft om zich voor te schamen (2 Timoteüs 2:15).
UITGETEERDE OF DWERG – Is iemand die klein van gestalte is. Veel mensen die naar de kerk komen, bevinden zich onder deze categorie. Geestelijk gesproken, zijn ze dwergen omdat ze gestopt zijn met het groeien in het geloof.
GEVLEKT OOG, UITSLAG OF HUIDZIEKTE – Onze ogen en onze expressie, moet de Here Jezus reflecteren. U kunt een serieus persoon zijn, maar u mag nooit arrogant zijn. U mag veel lachen, maar niet om iemand voor de gek te houden. U mag iemand berispen, maar met liefde en nooit op een hatelijke manier. Ontdoe u van de arrogantie, bedrog, jaloezie, angst en minderwaardigheidscomplexen van uw leven. U zal er zeker veel vriendelijker en aanspreekbaarder uitzien.
ONVRUCHTBAAR – Is iemand die niet in staat is om zich voort te planten! Een goede helper is iemand die discipelen maakt. Zij moeten reproduceren; ze moet zielen winnen. Een goede helper trekt ieders aandacht en men zal hem willen imiteren vanwege zijn goede gedrag.
Met deze kwaliteiten is het goed dat degenen die het werk van God willen doen, of degenen die het al doen, goed zorgen voor hun innerlijke verschijning, zodat God u meer en meer kan gebruiken.
Ik hoop u op de een of andere manier verlicht te hebben.
Bisschop Julio Freitas