Maria“En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven” Lucas 1:30-31
In de tijd van Maria, was het niet gewoonlijk dat mannen met vrouwen spraken, laat staan engelen met vrouwen! Maar door haar bij haar naam te roepen en tegen haar te zeggen om niet bang te zijn, vertrouwde Maria op dat woord.
En om te kunnen vertrouwen, moest zij met haar gehele hart geloven. Één van de moeilijkste dingen om te doen…
Wij willen dingen altijd op een bepaald manier doen, onszelf iets afvragen en bezorgd blijven.
De reactie van Maria toont ons waarom zij door God werd uitgekozen om Zijn Zoon
naar de wereld te brengen – zij geloofde.
En u, gelooft u ook dat Hij u gekozen heeft?