“…maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26) NBG ’51.
Begrip:
De hoofdwoorden van deze vers zijn: alles leren en u te binnen brengen. Met andere woorden, vanaf het moment dat de persoon de Heilige Geest ontvangt, is hij/zij in staat om door het eigen geloof te leven.
Als u de Geest van God heeft, kan niets uw weg blokkeren. Tenzij, u ongehoorzaam bent aan Zijn vriendelijke Stem.
Bisschop Edir Macedo