Heeft u wel eens geprobeerd om naar verschillende mensen te luisteren? Als u dat al eens hebt gedaan, dan was de ervaring, zeer waarschijnlijk, negatief. Omdat het een feit is dat het onmogelijk is om aandacht te schenken aan verschillende mensen, die tegelijkertijd willen praten. Uiteindelijk luisteren we noch naar de één, noch naar de ander. Of, in het ergste geval, luisteren we naar degene die het luidst praat…
Hetzelfde gebeurt in de geestelijke wereld. God praat.Hij is echter niet de enige die praat. Het kwaad praat ook. De problemen praten ook. De afleidingen praten ook… En ze praten veel!
Hoe kunnen we naar God luisteren als onze aandacht gericht is op andere stemmen? Dit is één van de grootste redenen waarom het zo moeilijk is om naar God te luisteren. Jezus zei verscheidene keren: Wie een oor heeft, die hore.
Hoezo? Een oor om te horen? Ja. Dit refereert naar aandacht geven aan hetgeen Hij zegt. Wat alleen mogelijk is tijdens de momenten dat er geen audiovisuele afleidingen zijn. Het is zo makkelijk om, in onze dagen, in beslag genomen te worden door het internet, tv, radio, computerspelletjes enz. dat het heel moeilijk wordt om te mediteren op hetgeen God zegt en op wat wij dienen te doen.
Daarom zullen wij, gedurende de laatste 21 dagen van het jaar, de Vasten van Daniël houden. 21 dagen zonder tv, radio, internet enz. Dit is duidelijk niet voor iedereen weggelegd! Het is alleen voor degenen wiens prioriteit innerlijke versterking is. De intentie is om zich te ontgiften van alles wat ons tegenhoudt om Gods stem te horen en, zodoende, de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. We zullen het jaar geestelijk sterk beëindigen, zodat we in het komende jaar kunnen overwinnen.
Denk hierover na.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl