Bij de begeleiding die door God aan Gideon werd gegeven, heb ik iets opgemerkt dat ik voorheen nooit opmerkte. Ik weet dat het u, die veel STRIJDEN verloren heeft, zal helpen om de OORLOG te winnen als u accepteert en praktiseert wat u hieronder zult leren.
U ZULT NOOIT MEER DEZELFDE PERSOON ZIJN!
“In die nacht nu zeide de HERE tot hem: Neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal het altaar van Baäl, dat van uw vader is, omver en houw de gewijde paal om, die daarbij staat” (Richteren 6:25) NBG ’51.
Toen God Gideon vroeg om de tweede stier van zijn vader te nemen, die van zeven jaar (hij representeerde de kracht, zekerheid, de toekomst, het maximum), was de hoofdreden om het altaar van Baäl omver te halen. Dat altaar was een stenen monument dat werd aanbeden door de heidense volken en schaamteloos door het volk van God werd overgenomen (dat was de reden voor de ellende van Israël – zie Richteren 6:10).
Op soortgelijke wijze gebied God ons om de tweede stier (ons maximum, het meest moeilijke) te nemen, niet alleen om een Altaar voor de Levende God op te bouwen, maar voornamelijk om de altaren van Baäl, die wij in ons binnenste hebben, omver te halen, dat wil zeggen, hoogmoed, angst, vooroordelen, het vasthouden aan iets materieels of een familielid, geld, verkeerde dingen, wrok, haat enz.
“Bouw dan een altaar voor de HERE, uw God, op de top van deze versterkte plaats (UKGR); breng het in gereedheid, en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal, die gij zult omhouwen” (Richteren 6:26) NBG ’51.
Het intelligent en vrijwillige offer dient, voordat het God behaagt, eerst ons eigen ik te MISHAGEN, de duivel te KWELLEN, zijn kinderen te IRRITEREN en onze problemen tot as te REDUCEREN.
Nadat het altaar van Baäl vernietigd word, dienen wij het Altaar van God OP TE BOUWEN, zodat we onze tweede stier kunnen offeren, oftewel, nadat we onze gevoelens, angsten, de duivel, zijn demonen en kinderen hebben OVERWONNEN, dan is het noodzakelijk dat wij onze geest (intellect, intelligentie), ziel (gevoelens – verlangens) en lichaam (gehoorzaamheid – afwijzing van de eigen wil) overgeven en 100% afhankelijk worden van God.
Terwijl het vervloekte altaar van Baäl (de wortel van de vernietiging) in het binnenste van de mensen nog bestaat, zal God zich niet manifesteren, omdat Hij Zijn Glorie met helemaal niemand deelt!
Alstublieft sta nu op, waar u zich ook bevindt, en lees met luide stem: “Ik absorbeer deze Bevrijdende Geest door dit te lezen. VANAF NU ben ik vrij van alle emotionele, religieuze, bekrompen, traditionele en onzekere bedrog. Ik beslis om vrij te zijn door de Levende God te gehoorzamen, die mij heeft bevrijd van de dood, zodat ik deze Waarheid, kon lezen, begrijpen en praktiseren. Deze Waarheid maakt mij vanaf NU meer dan een overwinnaar in Jezus, mijn Koning en Heer”.
ZO ZAL HET ZIJN!!!
Bisschop Júlio Freitas