Hoe vaak heeft u wel niet geprobeerd om uw gewoontes, manieren van handelen en denken te veranderen?

6_vastenD_NL_Banner

De overvloed van informatie en bezorgdheden matten ons verstand af en beïnvloeden onze houding in het leven.
Wij worden dagelijks besmet met nieuws over de verloedering van de samenleving: door middel van muziek dat zich beroept op onze gevoelens; films die stimuleren tot overspel, wrok, diefstal en agressiviteit. Deze dingen houden ons elke keer weg van de dingen die echt belangrijk zijn.
Vasten van Daniël
Volgens het woordenboek betekent vasten: een tijd waarin men zich meest om religieuze redenen bepaalde zaken, veelal voedsel, ontzegt.*
In de Bijbel wordt er verschillende keren verwezen naar de vasten. Hetzij in het Oude of in het Nieuwe Testamen, verschillende keren vast één persoon of verenigen een groep mensen of geheel volk zich door middel van deze handeling.
De vasten wordt gebruikt als een middel om God het voorstel van de persoon te tonen… Daardoor is er een betere benadering tot God, omdat alles wordt gedaan om het lichaam en de ziel te heiligen.
Degenen die denkt dat vasten alleen maar inhoudt om zich te onthouden van voedsel vergist zich zeer… het is veel meer dan dat. Het is een geestelijke en fysieke ontgifting. Zodoende onthoudt, de persoon die vast, zich van alles wat seculier of alles wat het lichaam en de ziel kan besmetten… hetzij voedsel, handelingen of kleinigheden!
Definieer uw doelen
Er bestaan diverse redenen die een persoon ertoe bewegen om te vasten: uitdagingen, stakingen; protest en zelfs uit gezondheidsredenen! Maar de belangrijkste redenen die gekoppeld zijn aan de daad van het vasten zijn, boven alles, religieus.
Met het doel om de mens dichter tot God te brengen, begint de UKGR de Vasten voor het Belangrijkste. Dit voorstel van 21 dagen heeft als grondslag de geschiedenis van de profeet Daniël die, omdat hij opstandig was, besloot om te vasten. Gedurende 21 dagen onthield hij zich van voedsel en drank dat zijn lichaam besmette, zoals vlees en wijn, zodat hij een Goddelijk antwoord zou ontvangen.
Van 24 maart t/m 14 april zal er een vasten begonnen worden in alle UKGR Centra, niet alleen van voedsel, maar alles wat de ziel besmet zoals: radio, TV, kranten, internet, muziek enz.
We zullen ons alleen maar toewijden aan de geestelijke opbouwing zodat de Doop met Heilige Geest kan plaatsvinden.
De Vasten voor het Belangrijkste is uw gelegenheid om uit God geboren te worden en een ware ontmoeting met de Schepper te hebben. Als u een geestelijke ontwikkeling wenst of de Hemelse zegel wilt ontvangen, zodat u in staat kunt zijn om uw leven totaal te veranderen, dan is dit uw gelegenheid!

21 dagen Vasten voor het Belangrijkste
van 24 maart t/m 14 april

Voor meer informatie ga naar uw dichtstbijzijnde UKGR Centrum.
* Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vasten