Op een dag adviseerde ik de ouders van een jongen. Zij waren moe en wisten niet meer wat ze met hun zoon moesten doen, omdat hij niemand gehoorzaamde. Hij zei dat hij vrij was en zich daarom aan niemand onderwierp.
Toen zij in de UKGR kwamen, bad ik voor die jongen en een boze geest kwam uit hem. Die geest zei toen: “Ik ben degene die hem niemand doet gehoorzamen. Hij is daar trots op, maar wat hij niet weet is dat hij alleen mij gehoorzaamt.”
De mensen vergissen zich wanneer zij denken dat vrijheid gelijk is aan zich aan niets en niemand te hoeven onderwerpen. Wij zijn altijd onderworpen aan iets of aan iemand, maar het is de persoon die bepaald aan wie hij zich zal onderwerpen, oftewel, GEHOORZAMEN!
U kunt een boze geest gehoorzamen, zoals die jongeman.
U kunt uw vleselijke verlangens gehoorzamen.
U kunt andere mensen, die een bepaald idee voor uw leven hebben, gehoorzamen.
Of u kunt God gehoorzamen, zoals Gideon deed.
“Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HERE hem gezegd had…” (Richteren 6:27) NBG ’51.
Bisschop Marcus Vinícius