colhe11“Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam.
Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans” (1 Korintiërs 15:38-41) NBG ’51.
De gehele Goddelijke schepping werd met perfectie gemaakt.
Alles was perfect, tot het moment dat de mens ongehoorzaam werd aan het Woord van God.
Zodoende werd de natuur opstandig tegen de mensen en, sindsdien, werd wat vroeger volmaakt was, nu onvolmaakt.
Het corrupte menselijke verstand vormde de planeet en besmette hem samen met de rest van de schepping.
Echter, ongeacht de corruptie van de mens, bleven de Vastgestelde Wetten van de Natuur onaangetast.
Dat wil zeggen, dat het paren van dieren nog steeds de macht had om andere dieren voort te brengen, volgens hun soort. De zaden vermenigvuldigden zich volgens de vastgestelde wetten van het zaaien.
In de seksuele relatie tussen een man en een vrouw, volgens de Vastgestelde Wetten van de Natuur, is er een grote kans dat er andere kinderen worden voortgebracht, ongeacht of het Gods wil is of niet.
Als de vrouw of de man een relatie heeft buiten het heilige huwelijk en daardoor wordt er een kind geboren, zou dit kind de wil van God zijn geweest? Zou dit kind een gift van God zijn? Of alleen een vrucht van de Vastgestelde Wetten van de Natuur?
Kinderen die zijn voortgebracht door hoererij, overspel, het resultaat van drugs- of alcoholgebruik, van de vleselijke verlangens, pedofilie, incest enz. zal God het daar mee eens zijn of daar iets mee te maken hebben? Of zijn die kinderen alleen een vrucht van de Vastgestelde Wetten van de Natuur?
Volgens de Vastgestelde Wetten van de Natuur, zal wie dan ook zaait ook oogsten, of God het nu wil of niet.
Als het zaad goed was, dan zou de vrucht ook goed zijn, of God het nu wil of niet
Als het zaad slecht en corrupt was, dan zou de vrucht ook slecht en corrupt zijn, of God het nu wil of niet.
De mens ontving zaad, aarde, kracht, talent en een verantwoordelijke bewustzijn. Maar het zijn de Vastgestelde Wetten van de Natuur die zijn handelingen zullen belonen of bestraffen.
Dus om de Here God de schuld te geven van de moeilijkheden van het leven is, ten minste, onwetendheid of absolute domheid.
“Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo