shutterstock_106423973-706x471“En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.”
Openbaring 5:5

De Zoon van God, de Here Jezus, overwon de dood en redde voor degenen die in Hem geloven, de gemeenschap met God en Hij is de Enige die het boek kan openen en zoeken naar de naam van iedere persoon die daarin geschreven staat. Mijn naam is daar. En die van u?
Ester Bezerra