God vereist, zeer zeker, rechtvaardige offers van Zijn dienaren.
De profetie:
“Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen” (Maleachi 3:3) NBG ’51, verkondigt de eerste komst van Jezus als Heer en Redder. Hij maakt het mogelijk voor de kinderen van Levi om door goud en zilver gezuiverd te worden.
Levi was de enige stam van Israël die gekozen was om de Here God als priester te dienen. Zijn nakomelingen zouden zijn heilige taken overnemen in de Tabernakel en daarna de Tempel.
In het begin hadden Levi en zijn zonen de eer om zich exclusief toe te wijden aan de Heer. Ze deden dit met heiligheid en vrees. Ze kregen de taak om de Ark van het Verbond te dragen, de Tabernakel op en af te bouwen, de offers te brengen en de offerandes die door het volk werd gebracht aan God te presenteren, naast andere opdrachten.
Maar met het verloop van de tijd, verkoelden zijn kinderen in het geloof en ze werden uiteindelijk helemaal corrupt. Ze dienden God niet langer meer.
Hun gebrek aan vrees bracht hun ertoe om de offerandes te beschouwen als vermoeiend. En ze verachtten de Heer van de Heerscharen met onreine offerandes, zoals verscheurde, kreupele en zieke dieren (zie Maleachi 1:13).
Jezus kwam als het vuur van de goudsmid om de oprechte mensen, wiens harten aangetast waren, te zuiveren en te verfijnen met goud. Maar alleen de oprechte mensen, omdat de anderen, de hypocrieten, volledig verbrand zouden worden.
Het bloed van Jezus blijft de oprechte zondaar reinigen en rechtvaardigen. En het vuur van Zijn Geest behoudt hem puur, zodat hij, uiteindelijk, rechtvaardige offerandes aan de Heer kan brengen.
Bisschop Edir Macedo