messages-inside1Onze ziel heeft veel verlangens, deze zijn de intense gevoelens die wij in ons binnenste hebben, voor de dingen die wij aantrekkelijk vinden. Dit geldt voor alle mensen, hoewel, niet alle verlangens die wij hebben goed voor ons zijn. Wanneer God, in de Bijbel, over het hart sprak, refereert Hij ook naar de ziel, gezien het feit dat het hart en de ziel nauw met elkaar verbonden zijn.
De Bijbel zegt dat het hart boven alles bedrieglijk is, omdat er allerlei dingen uit het hart komen – zowel goede als slechte. Het is in staat om ons te misleiden door ons te doen denken dat het bezitten van bepaalde dingen ervoor zal zorgen dat alles goed met ons zal zijn. Er zijn echter veel mensen die zijn blijven zitten met onverwijderbare littekens, omdat ze bepaalde beslissingen maakten op basis van de verlangens en wensen van hun hart en ziel.
Jezus deelde met Zijn discipelen een gelijkenis van een rijke man, wiens land een rijkelijke oogst voortbracht. Daarom heeft deze man verdere plannen opgesteld voor zichzelf op aarde, zodat hij in staat zou zijn om het volgende te zeggen: “…Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk” (Lukas 12:19).
We zijn allemaal opgebouwd uit verstand, lichaam en ziel. Ons verstand is nauw verbonden met onze geest, de adem van het leven dat God in alle mensen heeft ingeblazen. Wanneer een persoon fysiek sterft, keert zijn lichaam terug tot stof, zoals het oorspronkelijk werd gemaakt, en de geest keert terug naar God. Het enige dat overblijft is hun ziel. Hoewel de geest, lichaam en ziel een persoon vormen als een geheel, is de ziel wie wij werkelijk zijn. Het is waar onze gevoelens, verlangens en begeerten zijn opgeslagen. Het is het deel van ons dat nooit sterft.
Dus wat gebeurt er met onze ziel wanneer wij fysiek sterven? Nou, het antwoord op dit hangt volledig af van wat wij zaaien, hier op aarde. Maar wanneer wij sterven zal onze ziel uiteindelijk naar een van deze twee plaatsen gaan: hemel of hel.
Het probleem is dat veel mensen de natuurlijke oorzaak van het leven vergeten; zij vergeten dat nadat wij geboren worden, we hier op aarde leven, maar uiteindelijk zullen sterven. Om deze reden, leven vele mensen alsof zij nooit zullen sterven. Zij investeren alles in het voldoen aan de verlangens van hun ziel, maar zij vergeten dat hun ziel onsterfelijk is, en zodra de persoon sterft, hun ziel naar een eindbestemming gaat.
Het is niet verkeerd om rijk te zijn, om mooie huizen te bezitten, mooie auto’s, enz., Maar het probleem is wanneer wij deze dingen prioriteit geven in ons leven. Wanneer dit uw gehele geest en hart inneemt en u begint te leven voor de plezieren van uw ziel. U kunt die dingen hebben om de glorie van God in uw leven te tonen, maar niet om voor die dingen te leven
Dit is waarom Jezus op de volgende manier reageerde tegenover die rijke man: “Gij dwaas! Deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? ‘(Lucas 12:20).
De man werd zo opgewonden dat hij steeds rijker werd, dat hij tegen zijn ziel begon te spreken. Maar hij was er zeker niet van bewust dat hij diezelfde nacht zou sterven.
De waarheid is dat wij nooit bewust zullen zijn wanneer wij zullen sterven. Maar niemand kan van de dood weglopen. De enige manier echter waarop wij er zeker van kunnen zijn dat wij naar de hemel gaan is wanneer de Heilige Geest dit aan ons openbaart. En wie zijn degenen die niet de eeuwige behoudenis zullen ontvangen? Degenen die schatten voor zichzelf hier op aarde opslaan, maar niet rijk zijn in God.
Dit is de reden waarom een leven leiden van totale gehoorzaamheid, wat soms inhoudt om de verlangens van onze ziel uit te hongeren, heel belangrijk is. De smalle weg is gehoorzaamheid, en dit vereist offers.
Bisschop Randal Brito