JakobStrijdtVoordat Jakob met God streed en overwon moest hij eerst met zichzelf strijden. Dat houdt in dat hij zijn angsten, twijfels, en onzekerheden, die hij in zijn binnenste droeg, eerst moest confronteren en overwinnen. Als hij immers zichzelf niet kon overwinnen, hoe zou hij dan de strijd aan kunnen gaan met God.
Maar hoe vecht men dan tegen zichzelf?
Door te offeren op Gods altaar!
Offeren betekent namelijk om iets aan God over te geven dat men eigenlijk voor zichzelf wilde hebben. Als gevolg hiervan barst er een hevige tweestrijd los in het binnenste van de persoon, omdat er altijd een stem zal zijn die zegt “doe het niet” “je gaat verliezen” “je komt nog meer in de problemen op deze manier”, maar aan de andere kant is er de stem van het geloof die de zekerheid heeft dat God het offer zal eren. Alleen degene die in staat is om naar de stem van zijn geloof te luisteren en de beslissing neemt om te offeren kan zichzelf overwinnen.
Nadat men zichzelf overwint, komt God om de strijd met ons aan te gaan.
Dit wil zeggen, dat Hij ons dwingt om al onze kracht te gebruiken op zijn Altaar. Niet 85%, 90%, 95% of 99,9%, maar onze GEHELE kracht! Daardoor toont Hij ons dat wij veel sterker zijn dan wij in feite dachten.
Toen Jakob zag dat hij de gelegenheid kreeg om met God zelf te strijden, greep hij die kans aan als nooit van te voren, zoals hij zei: Ik laat u NIET gaan, tenzij u mij zegent! God, de Onverslaanbare, de Almachtige, de Allerhoogste, liet Zich door Jakob verslaan toen Hij zag dat hij klaar was voor de uitdaging.
Jakob de lafaard en de bedrieger “stierf” in de Vallei van Jabbok en daaruit kwam Israël tevoorschijn.
Beste vriend(in), als u uzelf verslaat door de beslissing te nemen om te offeren en bereid bent om met AL UW KRACHT met God te strijden, dan zult u erachter komen dat u sterker bent dan al uw problemen. Na uw offer zal uw probleem op het Altaar sterven en uw leven zal anders zijn.
Maar onthoud wel dat u deze strijd alleen dient te voeren… alleen u en God.
Denk erover na.
Dat God u zegene,
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl