hermonVan de 12 apostelen werden alleen Petrus, Jakobus en Johannes uitgekozen om Berg Hermon met Jezus te beklimmen. Waarom alleen zij? Omdat zij speciaal waren!
En waarom waren zij speciaal, wat maakte hun anders dan de andere apostelen? Zij maakten zich speciaal, vanwege hun acties en beslissingen.
Datzelfde principe geldt voor ons vandaag de dag. Er zijn mensen die zeggen dat God anderen koos en hun zegende maar hem/haar niet. Dat is incorrect. Uw beslissingen en acties bepalen of God u wel of niet kiest! Het hangt niet van Hem af, maar van uw acties. Uw keuzes en beslissingen dienen met volle kracht genomen te worden.
Wij kunnen niets proberen! Of wij geven ons leven 100% of wij geven het niet!
Het is niet moeilijk voor God om iemand te dopen met zijn Geest. Wat wel moeilijk is, is dat de persoon zich helemaal opoffert.
Het is niet moeilijk voor God om iemands leven te veranderen. Het is moeilijk voor de persoon om te beslissen om te doen wat God zegt in Zijn Woord.
“…en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest…” (Handelingen 6:5) NBG ’51.
We kunnen de volgende les leren van de bovenstaande vers: als iemand de Heilige Geest wil ontvangen, dan dient hij eerst vol van geloof te zijn. Maar vol van geloof zijn betekent niet een machtig gevoel in uw binnenste te hebben. Geloof hebben houdt in om het Woord van God te horen en het te gehoorzamen. Geloof is overgave en opoffering. De onderstaande tekst toont wat het echt betekent om vol van geloof te zijn.
“Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden: De laatste…(Matteüs 21:28-31) NBG ’51.
Om de behoudenis te ontvangen dient de persoon door het geloof te leven en dat houdt in dat hij zich totaal dient over te geven. Een fysieke, geestelijke en materialistische overgave, zoals Petrus, Jakobus en Johannes dat deden toen Jezus hun riep. Zij ontvingen daardoor Zijn Woord en begeleiding en mochten de verheerlijking van Jezus op Berg Hermon zien.
De Heilige Geest zal alleen over een persoon komen op het moment dat de persoon zichzelf totaal aan Hem geeft. Op dezelfde manier zal de Geest van God Zich ook totaal aan die persoon geven. Het nieuwe leven begint op het moment dat de Heilige Geest in het binnenste van de persoon komt. Bent u een persoon die alleen maar de makkelijke dingen wilt doen of zult u God ook gehoorzamen wanneer Hij u vraagt om het moeilijkste, namelijk uzelf 100% over te geven?
Wie gelooft, beklimt de Berg.
Denk hierover na.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl