“Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik… Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes!… Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond” (Exodus 3:2-5) NBG 1951.
Als de schoenen geen enkele negatieve invloed hadden, dan zou God niet hebben bevolen om ze uit te trekken. Waarom moesten de schoenen worden uitgetrokken?
Het feit is dat Gods Aanwezigheid de Berg bedekte met energie. De Berg was vol van energie, vanwege Gods Aanwezigheid.
De schoenen waren een isolator (twijfel). Voordat God iets onmogelijks beloofde aan Mozes, wat de bevrijding was van de Egyptische slavernij, zei Hij: “Doe uw schoenen van uw voeten”; Mozes zou niet kunnen horen wat God hem wilde beloven als hij zijn schoenen aanhield.
Zonder schoenen zou hij een ontvanger zijn van Gods Energie, en hij zou op de top van Berg Sinai staan voor God, met zijn gehele kracht.
In feite, zullen degenen die geloven de Berg Sinai beklimmen zonder schoenen aan, zonder twijfels, en deelnemen aan deze Campagne van Berg Sinai, met hun gehele kracht.
Ik geloof dat degenen die niet hebben veroverd wat ze moesten veroveren, zeker hun schoenen (twijfels) niet hebben uitgetrokken, vanwege een geloof dat zij zogenaamd in God hebben. Daarom hebben ze niet hun gehele kracht gebruikt.
Eerst zei Hij: “Kom niet dichterbij”, nu echter, zonder de schoenen aan, zei Hij tegen Mozes: “Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden” (Exodus 3:10) NBG 1951.
Mozes beklom de Berg zonder energie, zonder licht en helemaal uitgedoofd; maar omdat hij geloofde, daalde hij af vol van licht en met macht om de duivel, in de persoon van Farao, te confronteren.
God zag, hoorde en daalde neer.
Gelooft u? Trek dan uw schoenen uit en klim met geheel uw kracht.
Bisschop Romualdo Panceiro