Door het geloof leven houdt in om te leven in afhankelijkheid van de Geest van God.
Het houdt in om naar voren te kijken, altijd;
Om de trieste momenten van het verleden te verwerpen en naar voren te trekken;
Om bezit te nemen van de belofte dat God Dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd;
Dat zoals Hij met Zijn volgelingen in het verleden was, Hij vandaag de dag hetzelfde is met de huidige volgelingen;
Het houdt in om doof te zijn voor de stemmen die echoën in deze wereld, voor de adviezen van de dwazen, vooral voor degenen die niets te maken hebben met het levende geloof in de Levende God;
Om andermans meningen te negeren en de ziel te vervullen met de mening van God;
Om te twijfelen aan de twijfels;
De angsten uit te dagen;
Geen enkele ruimte te geven aan de idiote gevoelens van het hart;
Om zich definitief te definiëren als een bondgenoot van God;
Om het onderstaande Goddelijke advies te praktiseren:
“…maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt…” (Fiippenzen 3:14).
Bisschop Edir Macedo