“Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij?” (Maleachi 1:6) NBG ’51.
God hecht veel waarde aan het gezin. Daarom heeft Hij in zijn 10 hoofdregels, de 10 geboden, laten noteren dat de vader en moeder geëerd dienen te worden.
Zondag 17 juni zal het Vaderdag zijn, de dag waarop de vaders door hun kinderen geëerd worden en cadeautjes ontvangen als teken van de waardering van de kinderen.
Wij zullen in alle UKGR Centra een speciaal gebed opzeggen voor alle vaders en hun gezinnen/geliefden. Aangezien God onze Hemelse Vader is, zullen wij Hem op deze dag ook onze liefde en eer bewijzen. Hij vraagt er immers naar.
De Zegen voor de Vaders op Zondag 17 juni om 10u.
*sommige kerken hebben andere tijden bel 070 388 84 42 voor meer info.