Een man komt de kerk binnen. Hij heeft geen benen en kruipt…
De man kruipt helemaal tot het altaar…
De mensen zijn verbaasd en blijven stil kijken.
Met zijn ogen vol tranen vraagt hij de pastor:
– Pastor, zal God een halve man accepteren?
Iedereen vraagt zich af hoe de pastor antwoord zal geven op deze vraag.
Dan, spreekt God door de lippen van de pastor:
– Ja, God zal een halve man accepteren die zichzelf helemaal overgeeft; maar hij accepteert geen volmaakte man die zich voor de helft overgeeft.

Wie zijn wij voor God geweest?
Bisschop Edir Macedo