obedecer-706x432God heeft een plan voor elke persoon. Maar een van de dingen die de verwezenlijking van dit plan verstoren zijn de afvragingen. Twijfel niet over wat God in uw leven kan doen.
Zie hoe glorieus en magnifiek het project van God voor Abraham was!

“Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden” (Genesis 12:2-3).

Vandaag de dag hebben de beloftes met betrekking tot dit plan te maken met een geestelijk leven met kwaliteit, zoals de doop met de Heilige Geest, de Behoudenis en een gezegende familie, liefdesleven, financiën en gezondheid enz. Dit houdt in dat u geen zegen ontvangt, maar waar u ook naartoe zal gaan de zegen zelf zal zijn. Maar, zodat dit gebeurt, is het nodig om bepaalde punten te overwinnen.
Wanneer iemand besluit om een succesvolle professional, medicus, advocaat, ingenieur enz. te worden, maken zij regelmatig toetsen, zodat zij kunnen aantonen dat zij geschikt zijn om dit beroep uit te oefenen en ervan te genieten.

Met Abraham was het niet anders. Hij moest de testen ondergaan waaraan de Heer hem onderwierp, zonder ook maar één keer zich af te vragen waarom God dat deed. Zijn gehele leven bestond uit testen, vanaf het: “Ga uit uw land en uit uw maagschap…” (Genesis 12:1) tot het “En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige…” (Genesis 22:2).

Hij kon zich afvragen, maar dat deed hij niet. Hij gehoorzaamde.
De afvragingen trekken de soevereiniteit van de Allerhoogste in twijfel; Zijn capaciteit om een leven van water naar wijn te veranderen, het tot stand brengen wat niet bestaat, het onmogelijke, mogelijk te maken… En dit mishaagt de Heer diep. Hij had een trieste klacht:

“Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde! Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen…” (Psalmen 81:14-15).

Het was onmogelijk om de vijf broden en twee vissen te vermenigvuldigen, maar de jongen vroeg zich niet af hoe, hij gehoorzaamde en gaf.
Het leek absurd wat Elia aan de weduwe van Sarepta vroeg, maar zij vroeg het zich niet af, ze gehoorzaamde en gaf.
Mijn beste lezer, stel geen vragen over de testen waar de Heer u aan onderwerpt, maar vraag God om moed, om te gehoorzamen, zonder te twijfelen aan Zijn orders. Het plan van de kwaliteit van het leven dat Hij voor u geschetst heeft, zal zeker verwezenlijkt worden, de vervulling van al Zijn beloftes in alle gebieden van uw leven. U dient enkel te geloven en gehoorzamen, zonder te twijfelen.
Dat God jullie zegent.